ชาวนาวันหยุด กับ Rotary Weeder 1


ชาวนาวันหยุด ชาวนาวัยรุ่น พบชาวนามืออาชีพ 
คุณลุง ทองคำ อินพรม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
ติดตาม การเลี้ยงเป็ดไข่ ในร่องนาดำ +เเหนเเดง 
รูปธรรมที่จับต้องได้ ไม่ต้องรอขายข้าวก็มีกำไร ทุกๆเช้า  

กับโมเดล "เป็ด-center" 
เมื่อใช้ เป็ดเป็น โมเดล ในการพัฒนา การทำนาอย่างครบวงจร
ตั้งแต่ การพรวนดิน การกินหอย กินแมลง ย้ำหญ้า กินเเหนเเดง ไซกอ 
ออกไข่ ให้เป็นอาหารและรายได้แล้ว ยังประโยชน์ เป็นปุ๋ยสำหรับการเพาะปลูกผักสวนครัว และไม้ผล ให้ชาวนาลดต้นทุน ได้อย่างครบวงจร จริงๆ


http://www.gotoknow.org/blogs/posts/470969
"ชาวนาวันหยุด" ทำนาโดยผนวกกับ
"การบูรณาการองค์ความรู้สากล สู่การปฏิบัติจริงในเเปลงนา"
หลายๆเรื่อง ที่ควรใส่ใจอย่างยิ่ง ในภาวะวิกฤติโลกร้อน ก็คือ
"เทคนิคเปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว + เเหนเเดง + เป็ดในเเปลงนา+พรวนหญ้า "  
สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเสริมสร้าง ความสมดุลของระบบนิเวศในเเปลงนา ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้กับชาวนา โดยไม่ต้องไปใช้ ปัจจัยการผลิตฟุ่มเฟือย(และเป็นพิษ)  หรือใช้ตามๆกันโดยบอกเหตุและผล ให้กับตัวเองไม่ได้

- เพื่อให้ การทำนาเป็นเรื่องง่ายสำหรับ ชาวนาวัยกระเตาะ ชาวนาวัยรุ่น ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นชาวนามืออาชีพ ในวัย 35 ปี
ก็ต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในรูปแบบที่ร่วมสมัยกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อ share cost +utilize การใช้เครื่่องจักรกลการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ด้วยรูปแบบ ลงแขกเพาะกล้า ลงแขกดำนาแบบร่วมสมัย ลงแขกแถกหญ้า ลงแขกเลี้ยงเป็ด ลงแขกเกี่ยวข้าวแบบร่วมสมัย

- ออกแบบระบบการทำนา ที่ง่ายขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น
โดยการผสมผสานเทคนิค ที่ถูกใจวัยรุ่น ไม่ต้องติดยา(ใช้ยาเคมี สารคุม กำจัดวัชพืช ในการทำนา ) ไม่ว่าจะเป็น
การหว่านปุ๋ยเเห้ง (สืบเนื่องจากเทคนิค แกล้งข้าว) ลงนาขาไม่เปื้อนโคลน  การใช้ rotary weeder เก็บหญ้า และข้าวปนในเเปลงนา   เป็นต้น...

อยากจะบอกทุกท่านว่า การทำนาวันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องลงมาช่วยกันอย่างจริงจัง รอคนที่มีหน้าที่แต่ไม่ทำหน้าที่ ก็ เสียโอกาสกันต่อไป ครับ

18,967