เพลงพื้นเมืองภาคอีสาน อัพใหม่


เพลงพื้นเมืองภาคอีสาน
  ประกอบด้วยเพลง เซิ้ง แห่ปราสาทผึ้ง แว่วเสียงโปงลางหรือหมากกลิ้งกล่อม 
และแหย่ไข่มดแดง ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านอีสานที่มีท่วงทำนองคุ้นหูและไพเราะ นำ
มาเรียบเรียงใหม่ในรูปแบบสากล โดย วงออร์เคสตร้า

118,047