Bavê-teyar-2012-simsarê-jina-wwwmihokurdnet


http://www.kosegeli.com 
http://www.kosegeli.com 
Bavê Teyar 2012 ''Simsarê Jina'' 
 http://www.kosegeli.com 

198,315