มันสำปะหลัง เกล็ดมังกร จัมโบ้


เทคนิคการปลูกมันสำปะหลัง เกล็ดมังกรจัมโบ้ ให้ได้ผลผลิต 30 ตันต่อไร่
ทำอย่างไร เรามีคำแนะนำ 

22,008