Lus Taum Nco Niam Txiv Txiaj Ntsig


Hmo Hmong Night, Kuv tau hais zaj lus taum no pub rau kuv niam thiab kuv txiv. Zaum no yog thawj zaug us kuv tau los has rau saum lub sam thiaj. Txawm tsis zoo los thov lam mloog. Ua Tsuag.

My Latest perfromance:
http://www.youtube.com/watch?v=cZUo-fb

7,851