ΠΑΤΕΡ-ΣΑΒΒΑΣΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ-ΤΟΥ-ΟΣΙΟΥ-ΕΦΡΑΙΜ-ΤΟΥ-ΣΥΡΟΥ


ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ''ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ'''

11,910