ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ


ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ''ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ'''

11,910