ที่พักดอยอ่างขาง


โรงแรมที่ผมพักชื่อจี๊ดจ๊าด นอนได้ 6 คนครับ ที่อ่างขางมีที่พักเยอะ แต่หากมาช่วงปีใหม่ คงต้องจองไว้ก่อนครับ http://www.hotsia.com

I was a garde hotel room bed, 6 Kyat offline at Ang Khang much accommodation. But if the New Year period. Would need to book before offline

15,715