กองทัพไทย-☭-จัดให้เขรมดู-2012


ทหารไทย เกาหลีเหนือ จีน โชว์ให้ดู
http://www.youtube.com/watch?v=EBY4jHP3dAE&feature=g-like 
http://www.youtube.com/watch?v=EBY4jHP3dAE&feature=g-like 
หนัง Battle Bkk ของไทยครับ ทำเองดูเลย
http://www.youtube.com/watch?v=EBY4jHP3dAE&feature=g-like 

461,759