วัดพระศรีนาคาทุรคาเทวี


พิธีเปิด วัดแขกคลองสี่ บูชาพระแม่ทุรคา พระพิฆเณศวร์ พระขันธกุมาร ท่ามกลางสานุศิษย์และผู้เลื่อมใสศรัทธา

28,359
sudhep2 03:24