วัดพระศรีนาคาทุรคาเทวี


พิธีเปิด วัดแขกคลองสี่ บูชาพระแม่ทุรคา พระพิฆเณศวร์ พระขันธกุมาร ท่ามกลางสานุศิษย์และผู้

29,636
dewali 05:39
sudhep1 01:46
sudhep2 03:24
MOV040 00:24