วัดพระศรีนาคาทุรคาเทวี


พิธีเปิด วัดแขกคลองสี่ บูชาพระแม่ทุรคา พระพิฆเณศวร์ พระขันธกุมาร ท่ามกลางสานุศิษย์และผู้

29,636