หนังสั้น-ทอมดี้-reflection


เป็นหนึ่งในหนังสืั้นในโครงการหนังสั้นฟ้าสีรุ้งปี 2554 เป็นผลงานจากนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนภาคภาษาอังกฤษและไทย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อต้อ...

1,059,596