หนังสั้น-ทอมดี้-reflection


เป็นหนึ่งในหนังสืั้นในโครงการหนังสั้นฟ้าสีรุ้งปี 2554 เป็นผลงานจากนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์

1,083,660