หนังสั้น ทอมดี้ Reflection


เป็นหนึ่งในหนังสืั้นในโครงการหนังสั้นฟ้าสีรุ้งปี 2554 เป็นผลงานจากนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนภาคภาษาอังกฤษและไทย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อต้องการเป็นสื่อในการแสดงความคิดเห็นในความหลากหลายทางเพศกับครอบครัวไทยในสังคม

1,160,416