วิธีเปลี่ยนภาษาเครื่อง-windows-7


สำหรับ Windows 7 เท่านั้นนะครับ

76,758